Saltar apartados
  • UA
  • DEGCP
  • VIDA AMAGADA (dels arbres) :: VIDA SECRETA (de los árboles)

VIDA AMAGADA (dels arbres) :: VIDA SECRETA (de los árboles)

 

 

Esdeveniment sincrònic internacional (cloenda de l'experiment) :: Evento simultáneo internacional (cierre del experimento)

Dissabte 8 de Juliol de 18:00 a 23:00 :: Sábado, 8 de Julio de 18:00 a 23:00

Lloc: Nau-teatre de L'Escorxador (Elx, España) y Festival Maker Faire (Toronto, Canadá) ::

Lugar: Nave-teatro de L'Escorxador (Elche, España) y Festival Maker Faire (Toronto, Canadá)

 

Contingut:

La instal·lació pren la forma de dos arbres connectats en xarxa, un a Toronto i un altre a Elx. L´objectiu és donar resposta a "Podem sentir la presència d'altres sense un señal bàsic de imatge o so com seria un skype?".

La interacció se inspira en com els arbres es comuniquen per convivència simbiòtica amb fongs. Els visitants formen part de un tauler de lloc que alhora és virtual (espai Max) i real (els escenaris als dos indrets). Elements addicionals, incloent-hi flors, fruits o branques motoritzats, llums i so contribueixen a fer el Projecte més immersiu i emergent.

 

Contenido:

La instalación toma la forma de dos árboles conectados en red, uno en Toronto y otro en Elche. El objetivo es dar respuesta a "Podemos sentir la presencia de los otros sin el uso de señales convencionales de imagen y sonido, como sería un skype?".

La interacción se inspira en cómo los árboles se comunican por pervivencia simbiótica con los hongos. Los visitantes forman parte de un tablero de juego que a la vez es virtual (espacio Max) y real (los escenarios en ambas ciudades). Otros elementos como flores, frutos o ramas motorizadas y dotadas de luz y sonidos contribuyen a hacer el Proyecto más inmersivo y emergente.

 

Crèdits:

Col.laboren: Universitat d'Alacant (UA), TUDelft University (The Netherlands) i York University (Toronto, Canadá).

Autors dels dissenys a l'UA: Belén Jaquero, Israel Pastor, Daniela Paunache, Daniel Rodriguez, Angela Shepherd Diaz y Pedro de Lera (estudiants d'Arquitectura).

Direcció a l'UA: Salva Serrano, Francesc Morales i Jose Carrasco. Coordinació a l'UA: Xarxa Viceversos i Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes.

 

Créditos:

Colaboración entre Universidad de Alicante (UA), TUDelft (The Netherlands) y York University (Toronto, Canadá).

Autores de los diseños  en la UA: Belén Jaquero, Israel Pastor, Daniela Paunache, Daniel Rodriguez, Angela Shepherd Diaz y Pedro de Lera (estudiantes de Arquitectura).

Dirección en la UA: Salva Serrano, Francesc Morales y Jose Carrasco. Coordinación en la UA: Red Viceversos y Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos.

Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (España)

Tel: (+34) 96 590 36 54

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464