Saltar apartados

AULA D'ANÀLISI DE FORMES

AULA DOCENT

Codi EPSA: EP/S-04I

Codi SIGUA: 0039PS013

Capacitat: ? llocs

 • Pissarra negra doble (puja i baixa)
 • Connexió a Internet
 • Videoproyector
 • Projector de transparències
 • Projector d'opacs
 • Altaveus de sala

CONDICIONS D'ÚS

 • El professor responsable haurà de deixar l'aula en les mateixes condicions en què va ser trobada , havent de posar especial atenció a la disposició del mobiliari, neteja de pissarres i apagat d'equips informàtics i audiovisuals . En cas d'incomplir reiteradament aquestes condicions, podrà ser-li denegat l'ús de la sala per un període de temps determinat.
 • Donades les especials característiques de l'Aula d'Anàlisi de Formes en la qual el professorat que habitualment la utilitza, emmagatzema i custòdia material valuós per a l'avaluació dels alumnes: formats de paper, maquetes, exàmens, etc; se sol·licita encaridament a la persona responsable de la reserva que s'abstinga de qualsevol tipus de manipulació de dita material.
 • Les claus d'accés a les sales hauran de ser dipositades en la consergeria de la Politècnica IV. En cap cas el professor responsable haurà de portar-se amb si les claus o dipositar-les en un altre lloc diferent una vegada finalitzat el període d'ús de la sala.
 • Qualsevol dany o incidència advertida en l'estat del material i equips propis de la sala que impedisca el seu correcte ús, haurà de ser comunicat immediatament al personal d'administració del Departament.

ACTIVITATS PREFERENTS I ALTRES USOS COMPATIBLES

 • Activitats preferents: Docència de titulacions oficials.
 • Altres usos compatibles: Docència de titulacions no oficials, cursos, seminaris, reunions, activitats docents grupales (tutories, revisions, exàmens), actes institucionals, conferències, tribunals acadèmics.

NOTA: En cas de necessitar-se la sala per a una activitat preferent i estar prèviament reservada per a una activitat no inclosa com a preferent, l'activitat no preferent podrà ser canviada d'ubicació o fins i tot anul·lada si no existiren espais disponibles, sempre que la reserva de l'activitat preferent es comunique i autoritze amb almenys un dia laborable d'antelació

HORARI DE LA SALA

IMPORTANT: En cas de no necessitar una franja reservada, per favor comunique-ho al més prompte possible perquè altres companys puguen gaudir d'ella

 

Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 36 54

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464