ÀREA D'EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L'ARQUITECTURA

ÀREA D'EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L'ARQUITECTURA

A continuació apareix la llista del Personal Docent del Departament associat a l'Àrea d'Expressió Gràfica en l'Arquitectura.

Per a obtenir més informació d'un professor premeu-ne el nom:

Nom email Extensió Despatx
Alfredo ALDAVE ERRO alfredo.aldave@ua.es 2464 Mod 1 - Planta 2a - D6
Angel ALLEPUZ PEDREÑO allepuz@ua.es 2999 Mod 1 - Planta 2a - D5
José CARRASCO HORTAL jose.carrasco@ua.es 3038 Mod 1 - Planta 2a - D7
Jorge DOMINGO GRESA jorge.domingo@ua.es 3310 Mod 1 - Planta 1a - D8
Francisco GARCÍA JARA francisco.gjara@ua.es 2996 Mod 1 - Planta 1a - D7
Ricardo IRLES PARREÑO ricardo.irles@ua.es 3334 Mod 1 - Planta 2a - D3
Gaspar JAEN i URBAN gaspar.jaen@ua.es 3704 Mod 1 - Planta 1a - D2
Pablo Jeremías JUAN GUTIÉRREZ pablo.juan@ua.es 2998 Mod 1 - Planta 2a - D4
Ramón MAESTRE LÓPEZ-SALAZAR ramon.maestre@ua.es 2637 Mod 1 - Planta 1a - D4
Carlos Luis MARCOS ALBA carlos.marcos@ua.es 2995 Mod 1 - Planta 1a - D6
Carlos MARTÍNEZ IVARS cs.martinez@ua.es 2997 Mod 1 - Planta 2a - D2