ÀREES DE CONEIXEMENT

ÀREES DE CONEIXEMENT

El Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes es troba dividit en les següents àrees de coneixement:

  • Composició Arquitectònica
  • Expressió Gràfica en l'Arquitectura
  • Expressió Gràfica en l'Enginyeria
  • Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
  • Projectes Arquitectònics